Komunikaty Sołeckie

Komunikaty dla mieszkańców wsi Mszanka

W każdej społeczności powinno być miejsce gdzie można zamieścić różne, ważne dla mieszkańców, informacje. Chcemy aby właśnie to miejsce pełniło rolę centrum informacyjnego wsi Mszanka.

Od teraz, z każdego miejsca gdzie tylko uda się połączyć z internetem, dowiecie się o tych ważnych i mniej ważnych sprawach, jak terminy poboru podatków, szczepienia psa czy odbioru śmieci.

Nie wyrzucajmy śmieci do lasu !!!

Śmieci w lesie

Sołtys Wsi Mszanka apeluje do mieszkańców naszej miejscowości jak i innych osób o nie wyrzucanie śmieci do lasów, porzucania worków z odpadami przy poboczach dróg. Tak powstałe dzikie wysypiska szpecą krajobraz, zagrażają zdrowiu dzieci i dzikim zwierzętom. Usuwanie takich pozostałości ...

Czytaj więcej »

Terminy odbioru odpadów komunalnych

Worki na śmieci

Wykaz terminów odbioru odpadów komunalnych segregowanych oraz zmieszanych z terenu wsi Mszanka na rok 2016. Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych: 18 kwiecień, 16 maj, 20 czerwiec, 18 lipiec, 16 sierpień, 19 wrzesień, 17 październik 21 listopad, 19 ...

Czytaj więcej »

Przypominamy – Zakaz wypalania traw !!!

Apel o niewypalanie traw

Strażacy i Sołtys wsi Mszanka apelują, nie wypalajmy traw na łąkach. W związku z nagminnym wypalaniem suchych traw w okresie wiosennym przypominam, że zabronione jest wypalanie traw w lasach, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk, wrzosowisk, pastwisk, nieużytków rolnych, ...

Czytaj więcej »

Ankieta dotycząca inwentaryzacji gospodarstw.

Azbest na dachu

Informacja dla mieszkańców sołectwa Mszanka na temat ankiet dotyczących inwentaryzacji  gospodarstw. W związku z realizacją zadania „Inwentaryzacja nieruchomości położonych na terenie Gminy Łużna” zbiera się dane dotyczące określenia możliwości podłączenia każdej nieruchomości położonej na terenie Gminy Łużna do sieci wodociągowej, ...

Czytaj więcej »