Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekracji

Biegnące dzieci

Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekracji powstało w listopadzie 2015 r. z inicjatywy młodzieży, radnego Kamila Góratowskiego oraz sołtysa Bogusława Rafy. Stowarzyszenie zrzesza dzieci i młodzież z terenu wsi Mszanka. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności sportowo – rekreacyjnej na rzecz dzieci, ...

Czytaj więcej »

Ochotnicza Straż Pożarna w Mszance

Torba PSP R-1

Ochotnicza Straż Pożarna w Mszance powstała mając na celu przede wszystkim zwalczanie pożarów we wsi oraz działalność szkoleniowo-profilaktyczną. Obecnie do zadań Straży Pożarnej oprócz zwalczania zagrożeń związanych z pożarami, doszła jeszcze pomoc w czasie wypadków drogowych, usuwania skutków powodzi, silnych ...

Czytaj więcej »