Wieś Mszanka

Nowa wersja strony o wsi Mszanka juz niedługo, czekajcie cierpliwie ;-)
Problem w tym, że mało jest materiałów.
Jak masz coś na temat wsi Mszanka, prześlij na adres: mszanka@mszanka.eu
 
Jak ktoś prowadzi jakiś byznes ;-) to też proszę się dopisywać.

Brak jest informacji źródłowych o czasach powstania wsi Mszanka.
Wieś Mszanka została założona aktem królewskim w roku 1364/MCCCLXIV, i została uposażeniem starostwa bieckiego.
 
Właśnie z tego roku pochodzi dokument wspominający o lokacji wsi Mszanka. Miała ona mianowicie miejsce za czasów Kazimierza Wielkiego, w roku 1364. Na mocy tego aktu król Kazimierz powierza Mikołajowi i Radostowi z Biecza lokację Mszanki. W przeciwieństwie do pozostałych osad wchodzących dziś w skład gminy, będących własnością szlachecką, Mszanka aż do rozbiorów pozostawała własnością królewską i wchodziła w skład uposażenia starostwa bieckiego. Zasadźcy wsi w nagrodę za trud jej założenia otrzymali od króla sołectwo, obejmujące 4 łany gruntu, w zamian jednak za jego użytkowanie winni byli na wezwanie monarchy stawać zbrojnie z kuszą. Osadnicy przybywający do nowopowstającej wsi otrzymali 20 lat tzw. wolnizny, czyli okres zwolnienia od uiszczania wszelkich świadczeń.
 
Na chłopach spoczywało wiele obciążeń, z obowiązkiem świadczenia darmowej pracy czyli pańszczyzną na czele. Np. kmiecie z Woli Łużańskiej u schyłku XVII w. obrabiali po 4 dni w tygodniu pańszczyzny, płacili po 2 zł czynszu, 2 zł stróżnego, dostarczali 2 kapłony, 8 kur, 12 jaj, 2 sztuki oprawy, 6 gr. Poborowego, 15 gr. Podymnego, prócz tego musieli oddawać po wirtelu śliw suchych, kwarcie kminku i wiązce chrzanu, Zagrodnicy pracowali natomiast po 3 dni w tygodniu, płacili po 1 zł czynszu, 2 zł stróżnego, nadto oddawali po 8 kur oraz byli zobowiązani prząść dwie sztuki przędzy, za co im dwór po 6 gr. Od jednej miał płacić, Chałupnicy odrabiali 12 dni pańszczyzny w roku w czasie żniw i płacili 4 zł czynszu. Przędli także po 2 sztuki przędzy.
 
A dziś co? Na urząd skarbowy trzeba robić pół roku prawie, czyli w średniowieczu chłop miał lepiej jak widać ;-)
 
Mapa sporządzona przez Józefa Baruta, rejestrująca stan powiatu bieckiego w 1369r., wskazuje, że wieś ta jako jedyna w obrębie Gminy Łużna, stanowiła własność królewską. Wraz z Bystrą i Moszczenicą przedzielała ona dobra prywatne (szlacheckie, kościelne), skupione wokół Gorlic i Łużnej. Stąd wniosek, iż była ona mało atrakcyjna dla prowadzenia gospodarki rolnej, co było zapewne skutkiem warunków środowiska przyrodniczego. Mszanka związana była administracją kościelną z Moszczenicą, bowiem parafię z tej wsi erygowano dopiero w 1950r, wydzielając ją z Moszczenicy. Obecny kościół zbudowano w latach 1938-40, w stylu eklektycznym.
W Mszance funkcjonuje Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego położona w centrum wsi oraz Przedszkole Samorządowe.
 
Na dzień 31.12.2007 wieś Mszanka liczyła 883 mieszkańców.
 
Aktualnie miłościwie nam panuje Sołtys Stefan Wójtowicz mający codzienne baczenie na poddanych, oraz nieco dalej wyższa władza, inż. Kazimierz Krok, Wójt Gminy Łużna wraz z Stanisławem Ziobrowskim, Wiceprzewodniczącym Rady Gminy.
 
Cholera, jak się wpisze w google "mszanka" to wyskakuje jakiś potok koło Mszany i hotel,
muszę nad tym popracować ;-)
 
Sławek Dziadzio, może masz jakieś kartki z Mszanki?
 
Mszanka sąsiaduje z miejscowościami: Wola Łużańska, Moszczenica, Zagórzany, Stróżówka, większe miasto w sąsiedztwie to Gorlice. Wieś jest jak mała wyspa Mszanka przez którą przepływa potok Mszanka.
Jak znajdę chwilę czasu to wrzucę tutaj kilka zdjęć.
 
 
 

Na zdjęciu obok widzimy budynek szkoły podstawowej we wsi Mszanka, widok od strony rzeczki.
To było niesamowite miejsce, nie szkoła tylko ta rzeczka ;-)
Zaraz za szkołą były drzewa, krzaki, łatwo było niepostrzeżenie uciec z lekcji ;-)
Pod mostem mieliśmy wieszaki na torby z książkami, każdy miał swój wieszak, żeby w pośpiechu jak Dyrektor robił nalot, to nie zabrać książek koledze ;-)
Niektórzy trzymali książki w psiej budzie, no i teraz mają za swoje. Pies się nauczył, leży i nic nie robi, a oni muszą ciężko zapierd... ;-)


A teraz kilka obrazków z życia wsi Mszanka ;-)


;-)